Skrifter

Porto tillkommer på alla priser.

1. Sandarne

Ett axplock ur samlingarna hos forskningsgruppen Gamla Sandarne

17 stora arbetsplatser i Söderhamnsdistriktet av Ingvar Oremo.
Anders Olsson, illustratören av Lasse Mårtensgård. Åsbackapojken Elof Larsson av Thord Sandin. Fiskeminnen från 1940-talet av Rolf Eriksson. Skärgårdsminnen av Eivor Lindholm. Några klipp ur ”Nya Helsingen” av Olle Berglund.

Sandarne Kultur och Historiska förening och Forskningsgruppen Gamla Sandarne
(A5)   30 s.   40 kr

2. Ett minnesalbum

Wilhelm Strandlund

Strandlund berättar om livet och uppväxten på Sandskär, båttrafiken och fisket under 1800-talets senare del och början av 1900-talet.

Sandarne Kultur och Historiska förening  och Forskningsgruppen Gamla Sandarne
(A5)   8 s.  20 kr

3. Minnesnedteckningar från Sandarne Del 1

Sven Ahlberg

Ahlberg berättar på sitt personliga vis om sina egna minnen och sådant som han hört av andra.  Även en artikel från Söderhamns Tidning den 22:a oktober 1938.

Sandarne Kultur och Historiska förening  och Forskningsgruppen Gamla Sandarne
(A5)   23 s.   40 kr

4. Bruket Åsbacka

Forells kasern, Hägglunds, Faktorbostaden och dess innevånare

Thord Sandin

Thord berättar om vilka de var som bodde i kasernerna som kallades Bruket Åsbacka vid slutet av sågverksepoken, 1910 - 1935.

Sandarne Kultur och Historiska förening  
(A5)   12 s.   30 kr

5. Källänge-Tönshammar

TB Kätting Tönshammars bruks aktiebolag Sandarne

B. Wahlbeck

Wahlbeck beskriver pedagogiskt, i kronologisk ordning den geografiska platsen som sedermera kom att kallas Tönshammar. I skriften finns även bilder och kartor från tiden då det begav sig.

(A5)  25 s.  50 kr

6. I Söderhamns stadskvarter

Befolkningen i 1890 års folkräkning

Jan Erik Hallström

Lyfter fram befolkningssammansättningen i Söderhamns olika kvarter och de nya små industriorterna som har uppfyllts med invånare från trakter långt härifrån, framförallt invånare som härstammade från Värmland och Dalarna.

(170x230mm)  20 s    75 kr

7. Lotsar och fyrar i Söderhamns skärgård

Olle Berglund

Beskriver varför lotsverksamheten kom till i Söderhamn och Stor Jungfrun den 6:e april 1721. Berglund följer upp lotsarna genom seklerna. Vi får även veta när de olika fyrarna kom till och när de moderniserades.

Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening
(A5)   8 s.  30 kr

8. Långrörsvisan

Lars Höglin

Barken Vera ska lastas med splitved som sköttes av ett 30-tal kvinnliga stuveriarbetare. Det kommer sig inte bättre än att roddbåten som tar dom ut kapsejsar varvid 13 kvinnor faller i sjön. 11 kvinnor räddas men två drunknade. Den ena kvinnan var gift och hade 7 barn den andra ogift. En visa diktades om denna sorgliga händelse av Johan Löv, en långrörsbo.

Sandarne Kultur och Historiska förening , ABF, SISAM
(A5)   3 s.    5 kr

9. Glimtar från en Amerikaresa 1931

Oskar Persson

Förre kyrkvaktmästaren Oskar Persson från Sandarne skrev denna berättelse år 1946 då han fyllde 85 år. Det handlar om den resa han gjorde till Amerika 1931.

Sandarne Kultur och Historiska förening  och Forskningsgruppen Gamla Sandarne
(A5)   15 s.   20 kr

10. En emigrants berättelse om sin resa från Sandarne till det avlägsna Australien

Axel Persson

Den 4:e juni 1891 emigrerade Axel Persson till Australien från Sandarne och Sverige till det avlägsna Australien. Resan som tog två månader publicerades som reseberättelse i Söderhamns Tidning 1891-1892.

Forskningsgruppen Gamla Sandarne
(A4)   30 s.   40 kr

11. Sandarne kyrka

En avskrift av samtliga tillgängliga protokoll från biskopsvisitationer i Sandarne Kapellförening

John Haglund

Grundstenen till kyrkan lades den 15:e juli 1858av kronprins Carl, CarlXV, men invigningen dröjer ända till 1867. Oskar Dickson ansöker hos Kungl. Maj:t om att få bilda ett eget pastorat vilket inte lyckas, däremot får de som jobbar på bolaget en gemensam kyrkogård i Sandarne där även Åsbacka, Långrör, Lervik, Källskär och Tönshammar begraver de sina. Skriften i övrigt handlar om biskopsbesöken.

Sandarne Kultur och Historiska förening och Forskningsgruppen Gamla Sandarne
(A5)   11 s.   30 kr

12. Kapellpredikanten O.A Wester
och Askesta Missionsförening

Bengt Schön

Askesta sågverk och Sandarne lastageplats anlades av O. Dickson på 1850-talet. I Sandarne bygger bolaget en kyrka. Dickson hade ansökt om ett eget pastorat för Askesta och Sandarne eftersom de ligger i olika socknar vilket dock avslås av K.M:t men en gemensam kyrkogård anläggs i Sandarne och en kapellpredikant tillsätts som även ska besöka Askesta. Missionsföreningen i Askesta bygger ett bönhus, 1877, som prästen använder mot missionsföreningens gillande vid sina Askesta besök.

Sandarne Kultur och Historiska förening och Forskningsgruppen Gamla Sandarne
(A5)  13 s  30 kr

13. Järnindustrins historia i Ljusne Del 1

Det var på Söder allt började

Denna bok handlar om järnhanteringen på södra sidan om älven mellan 1671 – 1934. Ger en historisk bild över varför järnindustrin etablerar sig i Ljusne och hur den utvecklar sig genom olika tillverkningsprocesser och vilka svårigheter man tvingas att hantera.

Ljusne Bruksmuseum
(210x210mm)   75 s.    100 kr

14. Mariehill 1535-1933

En dokumentation av Mariehillsområdet

Sigvard Björck

Utviksvägens Intresse förening bildade 1993 en studiecirkel som blev startskottet på denna dokumentation och som kom i tryck 2015. Ger en djupare inblick i framförallt Mariehills sågverk.

Bok & Tryck
(A4)   102 s.   150 kr

15. Sågverksliv

Rikard Närlund

En berättelse i ord och bild av läraren och konstnären Rickard Närlund (1904 – 2000). Han växte upp under mycket knappa förhållanden. Som 12-åring började han att jobba på sågen. Han beskriver hur livsvillkoren för arbetarna i trävarubranschen såg ut med illustrationer.

(245x175mm)   188 s.   250 kr

16. Hungerkravallerna 1917

Söderhamns bortglömda kvinnor

Ulf Wickbom

Kriget går snart in på sitt 4:e år. Skörden var usel 1916. Kriget till sjöss mellan tyskar och engelsmän drabbar nu även neutrala skepp vilket gör att knappt något fartyg når svensk hamn denna vår, 1917. Under våren 1917 blir livsmedelskrisen riktigt kännbar i Sverige. Motsättningarna i samhället växer samtidigt blir matransonerna allt mindre. Fyra kvinnor från Söderhamnsdistriktet är först i Sverige med att anordna en protestmarsch mot den orättvisa livsmedelsfördelningen.

Sandarne Kultur och Historiska förening  och ABF Hälsingekusten
(A4)   72 s.   100 kr

17. Arbetsavtal mellan Långrörs sågverk och dess arbetare

Upprättat år 1918

A. G. Brandt

A. Allmänna bestämmelser som innehåller bl.a avlöningsbestämmelser, arbetstid och ordningsregler.
B. Arbetslöner och hur ackorden fördelas mellan olika yrkesgrupper vid (1)sågen och hyveln t.ex. sågackordet och hyvelackordet. Brädgårdens olika ackord(2) från stabbläggning, buntning, lastning, stuvning och klampning. Timmerarbeten (3) exempel på detta är timmerrullning på land, timmerrullning i sjön och flottläggning. För pråmvarvets (4) lön. Allmän tidlön för fullgod arbetare (5) här ses det att en 13-åring tjänade 22 öre i timman för att fyra år senare som 17-åring tjäna hela 37 öre i timman.
C. Förmåner t.ex. hyresbidrag och ved. 
D. Giltighetstid på avtalet.

Sandarne Kultur och Historiska förening, Söderhamns Tidnings Tryckeri 1918
 (A5)    38 s.   50 kr

18. En sammanställning av två
artiklar ur Söderhamns Kuriren 15:e och 17:e november 1969

Utgivit med tillstånd av Söderhamns Kuriren.

De våldsamma kravallerna i Sandarne sommaren 1932 hade många likheter med händelserna i Ådalen året innan. Konfliktanledningen var densamma. Skillnaden var väl egentligen bara den att den ”läxa” ordningens upprätthållare fick efter de blodiga sammanstötningarna i Ådalen manade till större återhållsamhet i fortsättningen. Annars var det upplagt för tragedier i Sandarne. Det blev det också i viss mån. Kännbara frihetsstraff mättes ut på skäligen lösa grunder.

Sandarne Kultur och Historiska förening 
(A4)    18 s.   50 kr

19. En kort redogörelse av händelserna i Marmaverken

Europas största sulfatfabrik. En sulfatfabrik som stod i händelsernas centrum 1928-1931

Willy Olsson

Några veckor efter fabrikens öppnande 1928 började det att flyta död fisk i Ljusnan. Sedan kom strejkerna. Under strejken sker en hel del produktionshöjande, miljö och rationaliserade åtgärder på fabriken.
På hösten 1929 figurerar försäljningsrykten, även i lokalpressen.
Det är överproduktion av pappersmassa och på sensommaren 1930 ställs driften in av bolaget. En ny strejk och sympatistrejk av hamnarbetarna i Vallvik, bolaget kallar in strejkbrytare vilket leder till att fler arbetsplatser sympatistrejkar och försätter all lastning och lossning på blockad.
Bolaget svarar med att entlediga 1000 skogsarbetare.  Detta leder till händelserna i Ådalen och röda veckan i Söderhamn.

Föreningen Marmabygden
(A4)   5 s    50 kr

20. För Marma-arbetarnas seger

Idag är staden vår eller  
Den gången blev söderhamnaren riktigt förbannad

Sven-Erik Eriksson (X:et)

Ord och bild om de dagar då sinnet rann på arbetarna i Söderhamns distriktet. 7000 män och kvinnor marscherade till Köpmantorget och visade sin harm och vrede. Allt började dagen efter att 5 sympatistrejkande kamrater i Ådalen dödats av militärens gevärskulor i maj krisens år 1931.

Folkteatern Gävleborg, Söderhamns Arbetarteater förening, ABF
(A4)   18 s.   50 kr

21. Skotten i Sandarne 1932

Uppsats för 40 poäng i historia ekonomisk-historisk inriktning

Anita Berg, Ann-Britt Olsson

Syftet med denna uppsats är att belysa om de som dömdes och som sades vara uppviglare dömdes opartiskt i domstolen eller var det rättsröta. Vi ger er ett kort underlag till orsakerna till konflikten och till handlingarna som myndig utlöste demonstrationen och i Sandarne. Vi hör hur polisledningen tolkar händelseförloppet. Redogör av anklagelser och domar. Grunderna för anklagelserna stämmer inte med vad vittnena har uppgivit

Sandarne Kultur och Historiska förening redigerad av Bengt-Ola Johansson
(A4)    27 s.   50 kr

22. Röda Veckan
I Söderhamn  – maj 1931

Kerstin Högström, C1 uppsats

Den generalstrejk som drabbar Söderhamn i 10 dagar under våren 1931 har kommit att kallas Röda veckan. Denna konflikt är en del i den redan pågående konflikten i Marma. Det blir som en kedjereaktion och en rad andra protestaktioner utbryter. Konflikten är egentligen bara en fortsättning på Ådalshändelserna.

Stockholms Universitet, Historiska instituionen
(A4)     27 s.    50 kr

23. Från bondsåg till processindustri

En historisk - geografisk skildring av sågverksindustrin i Gävleborgs län

Kjell Haraldsson, Maths Isacson

En översikt om sågverken i Gävleborgs län, deras storlek och lokalisering från mitten av 1800-talet till 1980. Rapporten är främst tänkt som grundmaterial för studier om sågverksindustriernas och sågverksorternas historia.

Länsmuseet Gävleborg
(250x210 mm)     85s    100 kr

24. Från proletariat till arbetarklass
Sågverksarbetarminnen från Gävleborg

David Gaunt 

Ett tjugotal sågverksarbetare som berättar om sina minnen. De belyser var och en på sitt sätt olika sågverksmiljöer fram till första världskriget.

Länsmuseet Gävleborg
(250x210 mm)      87s.     100 kr

25. Sågverksarbetarna i strukturomvandlingen

Hur arbetsstyrkan vid Söderhamns och Söderalas exportsågverk förändrades till storlek och sammansättning under mellankrigstiden

Lena Sommestad

1930-talet, ”sågverksdödens decennium”, drabbade främst de norrländska export-sågverken vid kusten men var också startskottet till strukturomvandlingen i de sågverk som överlevde krisen.
Länsmuseet Gävleborg, Människor i Arbete
(A4)    118 s.    100 kr

26. Sysselsättningsmönster och personalkategorier vid sågverken i Gävleborgs län 1896-1979
Rapport inom projektet ”Sågverksindustrin i Gävleborgs län”
Kjell Haraldsson

I denna rapport ligger tyngdpunkten på sysseksättningens förändringar och olika personalkategoriers ställning i olika regioner från slutet av 1890-talet till slutet av 1970-talet.

Länsmuseet Gävleborg, Människor i Arbete  
(A4)    39 s.    100 kr

27. Fem sågverk i Sandarne
En förstudie kring kulturmiljön i Källskär, Sandvik, Lervik, Långrör och Åsbacka

Johannes Kruusi, Bo Ulfhielm

Det återstår bara enstaka byggnader från sågverksepoken, dessa har höga kulturhistoriska värden. I vattnet utanför sågverken finns lämningar av anläggningar som kajer, pirar, dykdalber och vågbrytare.
Förstudien har två huvudsakliga målsättningar,
-att kartlägga lämningar efter sågverken och utreda deras kulturhistoriska värden.
-att ge förslag till framtida åtgärder kring sågverken.

Länsmuseet Gävleborg
 (A4)    27 s.    75 kr

28. Guldkusten
En sammanställning av sågverksepoken vid Söderhamns utskeppningsdistrikt

Bengt-Ola Johansson

Det växer upp en betydande träindustri kring Söderhamn från mitten av 1800-talet. Vi räknar upp de stora exportsågverken i distriktet, när de började med verksamheten, när de lades ner och andra viktiga händelser. Tar också upp om brädgårdar och hamnar. Järnvägens betydelse. Vandringsarbetare som senare blir bofasta vid bruken och hur befolkningen växer och hur sammansättningen på den  förändras på några decennier i slutet av 1800-talet.

Sandarne Kultur och Historiska förening
(A4)    19 s.   100 kr

29. Lekar, leksaker och en del andra minnen från 40- och 50-talet

Rolf Eriksson

I denna skrift finns från en pojkes synvinkel, Rolf Eriksson, ett antal beskrivningar om lekar och leksaker. Exempel som tas upp i skriften är bl.a. kullerutta, pirra, mekano, pilgeväret och slangpirran och mycket mera.

Sandarne Kultur och Historiska förening 
(A4)    11 s    50 kr

30. Detta hände i Åsbacka när dom stora var små

Siv Rudberg

Siv minns och berättar om sin barndom i Åsbacka.

31. En julfest bland unga åldringar i Åsbacka 1935
En skildring av utdelning av medel ur Charles Noréns fond

Torsten Levén

Charles Norén var disponent och bror till ägaren av Åsbacka sågverk, han skapade en fond som var till för behövande.
Torsten Levén, komminister, Sandarne berättar om hur detta gick till vid julen 1935.

Sandarne Kultur och Historiska förening , ABF Hälsingekusten och SISAM
(A5)    6 s.   20 kr

32. Fick-tidtabell

Ett nytryck av 1927-års fick-tidtabell från Ernst Molanders Boktryckeri i Söderhamn. Förutom avgångstider och biljettpriser av lokala färdmedel: buss, tåg och båt så innehåller häftet öppettider för viktiga samhällsfunktioner samt annonser från lokala näringsidkare.

Sandarne Kultur och Historiska förening 
(120x200mm)   31 s.   25 kr

33. Minnespratarcirkeln
Steg ett i minnesserien

Rolf Eriksson

Ett studiematerial för dig som tycker om att berätta dina minnen tillsammans med andra.

Sandarne Kultur och Historiska förening och ABF 
(A4)    13 s.    40 kr

34. Minnesskrivarcirkeln
Steg två i minnesserien

Rolf Eriksson

Ett studiematerial hur man skriver ner sina minnen.

Sandarne Kultur och Historiska förening  och ABF 
(A4)    13 s.   60 kr

35. Memoarskrivarcirkeln
Steg tre i minnesserien
Inventeringsmodell

Rolf Eriksson

Ett studiematerial där man systematiskt inventerar och sorterar minnena i sitt liv inför memoarskrivandet.

Sandarne Kultur och Historiska förening  och ABF 
(A4)    16 s.   60 kr

36. Bilder hemifrån
Bonader av Anders Olsson

Mona Larsson

Mona Larsson berättar om bilderna och om en tid som inte längre finns. Hans bilder är  från den tid då Sverige var ett bondesamhälle.

(183x285 mm)     30 s.    75 kr

37. Från misskänd till erkänd

Galleri Adular

Omständigheterna har gjort att en stor konstnärlig förmåga försummats. Alkoholmissbruket eskalerade under senare delen av hans liv. Tavlorna målades ofta i all hast för att utgöra betalning till taxiresor och annat.

(A5)    14 s.    20 kr

38. Bengt W Källman 1920-1988

Mimmi Brusén, Karlaxel Källman

Sandarnesonen som blev fritidskonstnär. En beskrivning av Bengts liv och konstnärskap. Finns även bilder av honom i skriften.

Sandarne Kultur och Historiska förening, ABF, Söderhamn Kultur & Fritid
(A4)    11 s.   20 kr

39. Poppigt & personligt
Om Inger Persson
Rörstrands Museum

Peter Eklund

Under 26 år i två perioder arbetade formgivaren och keramikern Inger Persson på Rörstrand. Den första perioden på 1960-talet var hon fabrikens kontakt med samtidens ungdomskultur. Under den andra perioden vid Rörstrand sysslade hon med exklusivt konstgods i storformat. Hennes kännetecken är formkänsla, yster dekorationslust och enkelheten.

Annacarin Öman, Lidköpings tryckeri 
(168x231mm)    41 s.    50 kr

40. Rimmade verser från Östanbo

Teckla Karolina Wahlberg, född Hammar

Rimmade verser om folk och ting från 1940-talets Östanbo.

Projekt Sommarsnurren 2004
(A5)    4 s.   20kr