sågverkstrampet

- En intressant och naturskön upplevelse i sågverksepokens spår.

Sågverkstrampet är en promenad- och cykelstig under uppbyggnad som också ger möjlighet för rörelsehindrade att ta sig fram.  Den slingrar sig fram utmed södra sidan av Söderhamnsfjärden med början vid Faxeholmen i Söderhamn och slutar i Källskär vid Stenö - eller tvärtom.  Längs vägen finns informationstavlor, bänkbord, utsiktsaltaner och spänger över bäckar och svår terräng.  Hela sträckan är ca 13-15 km, men du kan göra den etappvis.

Från staden räknat börjar Sågverkstrampet vid Faxeholmen och går längs ån, genom området som var Marma brädgård och följer sedan fjärden mot Stugsund. Vid Fröjdablicksvägen svänger den mot Grundviks sågverk och Ullbacka lastetageplats. ”Trampet” fortsätter söderut längs Kustvägen till Vad. Där kan man välja antingen att gå igenom Vadporten, sedan till vänster och följa grusvägen bort mot Åsbacka eller följa Jungfrukustvägen till Åsbacka. Grusvägen är mindre trafikerad och väljer man att följa den går ”Trampet” förbi Åsbacka Handelsträdgård och över järnvägsspåret. Sedan fortsätter man rakt fram över Jungfrukustvägen och vidare ca 100 m framåt och till vänster. När vägen tar slut går man till vänster om man vill se Åsbackaudden och sedan ner till höger mot sjön.  Grusvägen går förbi Åsbacka Herrgårds annex och till Åsbackaudden.

Väljer man att följa Jungfrukustvägen från Vadporten, skylt (bild) uppsatt där man kan svänga ner mot Åsbackaudden. Därifrån kan man följa stranden till Långrör, Lervik och Sandvik, över Askerstabanan, förbi Sandarne Kyrka, Källskär, Stenö Wärdshus och Stenö.

Från Stenö går det att fortsätt olika vägar tillbaka till staden om man inte vill återvända samma väg. Det går även att åka buss till och från Stenö. Busshållplatser finns längs hela Jungfrukustvägen och Stenövägen.

Nuvarande läge för Sågverkstrampet - Hela sträckan, 13 km, är märkt med pilskyltar.
- En fickkarta, Söderhamn - Sandarne, har tryckts i 6000 ex och går att få genom Turistbyrån, biblioteket, ABF och Stenö camping
- En Powerpointpresentation har gjorts över Sågverkstrampet. Den har visats vid flera tillfällen på olika platser.
- Ett skötselavtal har upprättats med kommunen.
- Samarbetet mellan kommunens politiker och tjänstemän har varit intensivt.
- Samarbetet med Resurscentrum har en avgörande betydelse.
- De som brukat Sågverkstrampet är översvallande glada över att det är så vackert och informativt.
- Sammanlagt finns nu 16 informationstavlor, 23 bänkbord, 3 utsiktsaltaner och 4 spänger efter leden.

Projekt Sågverkstrampet

Klicka på bilden för att se den i ett större format

Klicka här för att ladda hem en PDF-version av kartan.