om kult

Sandarne Kultur och Historiska Förening, KULT, bildades den 13:e februari 2003. Syftet med KULT är att belysa den lokala historien framförallt från sågverksepoken 1860-1930.      

- KULT främjar även konsten genom att låta lokala konstnärer och hantverkare visa upp sina talanger genom utställningar i våra lokaler.
- KULT hyr lokalen, Sandarne Service Center, på Nyplan tillsammans med SISAM, Sandarne i Samverkan.
- KULT gör de flesta av sina aktiviteter tillsammans med våra samarbetspartners SISAM och ABF Hälsingekusten.  
- KULT har ett samarbetsavtal med Söderhamns Kommun och SöderhamnsAndan.
- KULT har tillsammans med dessa anordnat t.ex. kulturarrangemang, informations- träffar och studiecirklar.

Styrelsen

Rolf Eriksson - Ordförande

Tel: 070-283 19 53
E-post: rolf.a.eriksson@telia.com

Nils Rundkvist - Sekreterare

Tel: 070-293 66 93
E-post: nils.rundkvist@outlook.com

Inger Jonsson - Kassör

Tel: 070-963 28 61
E-post: inger@alltech.nu

Marita Jansson - Ledamot

Tel: 070-695 72 99
E-post: lillamarita@gmail.com

Eva Meiding - Ledamot

Tel: 073-086 78 36
E-post: eva.meiding51@gmail.com

Karin Gustafzon - Ledamot

Tel: 073- 842 48 34
E-post: gustafzon@gmail.com

Hans Hansson - Ledamot

Tel: 070-343 52 04
E-post: hans.hanssom@telia.com

Tapio Juntunen - Suppleant

Tel: 070-544 46 69
E-post: tapio.juntunen@telia.com

Bengt-Ola Johansson - Suppleant

Tel: 073-694 42 59
E-post: bengtolajohansson@rocketmail.com

stadgar, Verksamhetsplan och berättelse