kultur

Skotten i Sandarne

I Sverige nämns Ådalenhändelserna som det enda och unika tillfället då polisen beordrade militären att skjuta på  strejkande arbetare. Detta påstående är rätt så till vida att vid detta angrepp dödades fem arbetare, men året efter, det vill säga 1932 utsattes både arbetare i Sandarne och Klemensnäs för samma sak.

Skillnaden var att vid dessa tillfällen dog ingen, men flera arbetare skadades. För att minnas arbetarnas kamp för bröd och rättvisa ville Sandarne KULT göra en teaterföreställning om skotten i Sandarne. Detta blev sedan också namnet på pjäsen. 

Förberedelserna på teaterföreställningen pågick under våren 2003. Vi fick en författare till manuset, Anders Nilsson. Medel söktes från olika håll för att kunna genomföra föreställningarna. Från kommunen beviljades vi 150 000:- för manus och 90 000:- till föreställningarna. Sparbanksstiftelsen har beviljat oss 25 000:-, Pappers 7000:-, IF/Metall 5000:- och Svenska kyrkan 9000:-.

Ansökningar har skickats ut till flera organisationer och företag. Åtta föreställningar genomfördes under tiden 22 juli - 5 augusti år 2007 vid Stenö Wärdshus, Sandarne.

Projektet skedde i samarbete med Teatersällskapet ATF Söderhamn och ABF Hälsingekusten. Totalt var 43 personer engagerade i pjäsen: PROs musikgrupp, musikskolans ungdomar, lokala amatörskådespelare och personer som för första gången i sitt liv stod på scenen.

Pirjo Bergqvist var producent.

ABF Hälsingekusten spelade in föreställningen och DVD'n  finns att köpa HÄR eller att låna på Söderhamns bibliotek.

» Bilder från repetitionen 20 juli 2007 av "Skotten i Sandarne"