Historia

Liten historik 1860-1930

Sågverksindustrin i Söderhamnsdistriktet var vid förra sekelskiftet Sveriges största. Det fanns 12 ångsågar mellan Söderhamn och Ljusne. När ångmaskinerna kom kunde man bygga sågverk på andra ställen än vid rinnande vatten. Det var viktigare att det fanns lämpliga utskeppningsmöjligheter för virket.

De flesta sågverken låg på södra sidan av Söderhamnsfjärden. Sågverken Marmaverken och Askesta lade sina brädgårdar vid kusten. Det sågade virket fraktades på järnväg till brädgårdarna. Marmaverkens brädgård låg vid Faxeholmen i Söderhamn och Askestas brädgård i Sandarne. På Sandarnes brädgårdsområde byggdes i början på 1920-talet Sandarne Sulfatfabrik.

Utskeppningen av trävarorna skedde vid hamnarna i Söderhamn, Stugsund, Grundvik, Åsbacka, Långrör, Sandarne och Kallskär på södra sidan. På norra sidan från Mariehill, Djupvik och Utvk. Stugsunds hamn var den största, där kunde många skutor ligga och vänta på att få sin last.

Av arbetarbostäder finns två "kaserner kvar, kolar- och Klamparkasernen. Några mindre fd. tjänstebostäder finns kvar i privat ägo. Herrgårdarna är borta förutom Källskärs, som idag är Stenö Wärdshus, som än är värt ett besök. Även sågverkskontoret är bevarat i huvudsak intakt på nedre botten. I lokalerna finns numera en inredningsbutik.

I nutid finns inget kvar av sågverksepoken, endast lämningar som trasiga kajer, dykdalber, fundament m.m. som minner om en tid som varit. Sågverkstrampet är ett försök till att ge liv åt den tid som flytt.

En vision om framtiden

Kommunen satsar stort på skärgården. Det spekuleras om att flytta Stugsunds hamn längre ut i skärgården, till Långrörs hamn. Tänk m det gick att få hela fjärden från Faxeholmen ända ut till Stenö upprustad, genom att återskapa de kajer och dykdalber som finns kvar efter sågverken. Vi skulle få en helhet av fina miljöer och inte som nu, bara trasiga lämningar efter våra stränder. Det finns säkert EU-medel att söka om det finns vilja att se visionen förverkligas. Arbetstillfällen skulle även skapas.

Sandarne KULT
Rolf Eriksson, Ordförande