Fakta

Sammanställning av bidrag 2003 – 2012.

2004
Sommarsnurren
ABF Hälsingekusten, KULT och SISAM har under året genomfört en aktivitet kallad Sommarsnurren. Projektet finansierades genom ett Lokalt Projektstöd från ESF (EU). Vi fick 100 000 kr. Projektet hade sin bas i ABF:s lokaler på Kustvägen 30 A på Nyplan.

2005
Inga bidrag redovisade.

2006
Informationstavlor, bänkbord, ramper och utsiktsaltan har byggts.
Vi har under året byggt sex bänkbord, sex informationstavlor, en ramp och en utsiktsaltan med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen. 260 timmars ideelt arbete har redovisats till Lst. Arbetena har i huvudsak utförts av Allan Westlund, Robert Flyckt, Erik Engvall, Mikael Ekström och Rolf Eriksson.  Tillsammans har vi fått 43 500 kr från Länsstyrelsen till detta. Vi sökte ytterligare 30 000 kr till en bro, men den ansökan beviljades inte. Vi söker igen 2007. Modernisering av maskinparken. Vi har erhållit bidrag, 30 000 kr, från Landsbygdsprojektet för inköp av en ny dator för bildhantering av våra bilder, en modern skanner och en skrivare som kan skriva ut A3 bilder. Dessutom ett brandsäkert skåp för förvaring av våra gamla negativ. En begagnad kopiator har inköpts. En lamineringsmaskin och röjsåg har inköpts.

Erhållna bidrag:
Länsstyrelsen, för bänkbord, broar och spänger längs stränderna i Källskär Långrör och Åsbacka för att göra kulturarvet, tillgängligt för handikappade och barnvagnsframkomlighet.
Bidrag 30 000 kr.

Länsstyrelsen, för byggande av  informationstavlor och för plexiglas till dem.
Bidrag 13 500 kr.

Länsstyrelsen, för inköp av röjsåg, lamineringsmaskin mm
Bidrag 8 664 kr.


2007
Skotten i Sandarne.
Förberedelserna för teaterföreställningen har pågått under hela året. En författare till manuset, Anders Nilsson, har engagerats. Medel har sökts från olika håll för att kunna genomföra föreställningarna. Från kommunen har vi beviljats 50 000 kr för manus och 90 000 kr till föreställningarna. Sparbanksstiftelsen har beviljat oss 25 000 kr, Pappers 7 000 kr, svenska kyrkan 1 000 kr. Ansökningar har skickats ut till flera organisationer och företag. Åtta föreställningar skall genomgöras i augusti. Premiären är den första augusti, plats för föreställningarna är Stenö Värdshus. Pirjo Bergqvist är producent. Projektet sker i samarbete med Teatersällskapet ATF Söderhamn och ABF Hälsingekusten

2008
Informationstavlor.
Utvecklingen under 2008 har inte varit lika stor som 2006.  Teaterprojektet 2007 tog för mycket kraft.. Medel från Länsstyrelsen var utlovade men vi hann inte klara ut hur och var tavlorna med innehåll skulle stå.. De medel vi blivit beviljade från Länsstyrelsen, 70 000 kr, blev utnyttjade till en mindre del, ca 7 000 kr. Vi blev lovade att vi skulle få resterande 2009. Modernisering av maskinparken. Vi sökte Småstöd från Lässtyrelsen och fick 30 000 kr till inköp av en bärbar dator, en scanner och en digital projektor. Dessutom köpte vi en projektorduk för egna pengar.

Erhållna bidrag:
Från Länsstyrelsen – Småstöd 30 000 kr. (se ovan)
Från Länsstyrelsen – Kulturstöd, 7 000 kr

2009
Inga bidrag redovisas i verksamhetsberättelsen.

2010
Vi fick 20 000 kr från Sparbanksstiftelsen till vår verksamhet. Med stor tacksamhet fick vi ett bra tillskott till kostnaderna för hemsidan och Sågverkstrampet med mera.

Sågverkstrampet.
Fem informationstavlor har satts upp i Åsbacka två, Långrör en, Källskär en och Tönshammar en. Bengt Ola Johansson har gjort ett fantastisk bra arbete med att göra bilder och texter till tavlorna. Medel, 220 000 kr, har sökts från Leader Hälsingebygden för 10 informationstavlor, 10 bänkbord, två altaner, spänger,  karta, informationsbroschyrer med mera. Beslutet i Leader var positivt och nu finns det resurser 2011 att arbeta vidare.

2011
Av planerad verksamhet  2011 har arbetet med Sågverkstrampet varit prioriterad.  Vi blev beviljade medel från Leader Hälsingebygden, 222000 kr, för att utveckla Sågverkstrampet.

2013
Bidrag till Sågverkstrampet från kommunen 50 000 kr.