Välkommen

Sandarne KULT bildades den 13:e februari 2003. Syftet med KULT är att belysa den lokala historien framförallt från sågverksepoken 1860-1930. KULT hyr lokalen, Sandarne Service Center, på Nyplan tillsammans med SISAM, Sandarne i Samverkan.

Läs mer

Om kult

KULT har ett samarbetsavtal med Söderhamns Kommun och SöderhamnsAndan. KULT har tillsammans med dessa anordnat t.ex. kulturarrangemang, informationsträffar och studiecirklar

Läs mer

Sågverkstrampet

En intressant och naturskön upplevelse i sågverksepokens spår! Sågverkstrampet är en promenad- och cykelstig under uppbyggnad som också ger möjlighet för rörelsehindrade att ta sig fram.

Läs mer

 

Försäljning

Vi säljer bland annat skrifter, DVD och fjärilar.

Läs mer

Utställningar

KULT främjar även konsten genom att låta lokala konstnärer och hantverkare visa upp sina talanger genom utställningar i våra lokaler.

Läs mer